Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Návšteva Bibiány a domu sv. Martina v Bratislave

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Návšteva Bibiány a domu sv. Martina v Bratislave

Dňa 2.12.2022 sme zo žiakmi 5.A a 5.B  navštívili Bibianu, detskú galériu a dóm sv. Martina v Bratislave. Výstava v Bibiane bola pre žiakov zaujímavá, pretože žiaci mali možnosť na výstave vyskúšať si rôzne interaktívne hry, zapojiť sa do kolektívnych hier, spustiť sa na šmykľavke, využiť spojenie pohybu svojho tela a počítačovú animáciu. Okrem iného výstava ponúkla žiakom aj originálne ilustrácie k počítačovej hre, ktorú si mohli zahrať na pripravených počítačoch vo výstavnej miestnosti. Žiaci sa na výstave zabavili,  hravým spôsobom si vyskúšali rôzne interaktívne hry a prešli celú výstavu. Reakcie žiakov na výstavu boli veľmi pozitívne. Vyzdvihli najmä možnosť na výstave sa zahrať nielen na počítačoch, ale aj v kolektíve pri skupinových hrách. 

Po návšteve Bibiany sme pokračovali v návšteve gotického dómu sv. Martina. Žiakom som priblížila znaky gotického umenia, ktoré sú typické pre tento sloh a sú tiež na dóme sv. Martina. Taktiež som žiakom priblížila historický význam tohto dómu z pohľadu korunovania slávnych Habsburskýchpanovníkov a taktiež významnej panovníčky Márie Terézie. V interiéri sa žiaci zamerali na klenbový strop, stĺpy, veľké úzke okná s vitrážami a v neposlednom rade na  nádherné drevené gotické oltáre, hlavný oltár a drevené biskupské lavice, ktoré sú majstrovským rezbárskym dielom. V dóme sv. Martina je veľmi známa socha sv. Martina od významného barokového sochára Donera, ktorý tvoril v Bratislave. Navštívili sme aj kryptu pod chrámom, kde boli pochovaní biskupi a príslušníci významných rodov. Návšteva krypty žiakov veľmi nadchla a boli nadšení, že mohli navštíviť pohrebné priestory, ktoré nebývajú vždy otvorené pre verejnosť.

 Výlet sa žiakom páčil mali veľa pozitívnych ohlasov, veľa sa pýtali ohľadom dómu, jeho histórie a významu  krypty. V chráme sa správali potichu, disciplinovane a bola som na nich pyšná.

Barbora Dujčiková Brodzianska