Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Vyhlásenie riaditeľského voľna

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Vyhlásenie riaditeľského voľna

Riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná  oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a so súhlasom RÚVZ Bratislava a starostu obce Dunajská Lužná vyhlasuje  pre  žiakov ZŠ  Dunajská Lužná riaditeľské voľno od piatka 9.12.2022 do 13.12.2022 vrátane. Žiaci nastúpia do školy v stredu 14.12.2022.

Dôvodom vyhlásenia riaditeľského voľna je vysoká chorobnosť detí nad 30 %.

Žiaci sa počas vyučovacích dní budú vzdelávať dištančne. Všetky zadania dostanú prostredníctvom www.bezkriedy.sk .

Zároveň Vám oznamujem, že v uvedených dňoch nebude v prevádzke ŠKD ani školská jedáleň.

Dunajská Lužná 8. 12. 2022                                                     PaedDr. Iveta Slobodníková

                                                                                                         riaditeľka školy