Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Novembrová exkurzia u včelára

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Novembrová exkurzia u včelára

    „Keď zahynie posledná včela, ľudstvu zostávajú 4 roky života.“

                                                                                                                      Albert Einstein

Keďže ADONIS – rodinná včelárska farma (so 720-timi včelími rodinami) je vzdialená od našej základnej školy 2,6 km, spojili sme príjemné s užitočným. Absolvovali sme najprv telovýchovno-zdravotnú činnosť – rezkú prechádzku. Po príchode do Adonisu pán Daabous svojím rozprávaním deti ponoril na náučnom chodníku do života včielok. Vysvetľoval a zároveň ukazoval na modeloch, že včely žijú vo fascinujúcich spoločenstvách, v ktorých má všetko svoj poriadok. Každá včielka má v spoločenstve svoju úlohu a hlavne je známa svojou schopnosťou produkovať med – elixír života, tekuté zlato, hojivý zázrak.

Následne sme sa premiestnili do včelárskej výrobnej haly. Také množstvo sudov s medom sme ešte nikdy nevideli. Všade bolo čistučko a deti ochutnávali propolis. V hale sa proste nachádzalo všetko potrebné na výrobu medu. Deti sa už nevedeli dočkať, kedy si samy vyrobia sviečku. Boli snaživé, šikovné, trpezlivé, a preto sa im aj výrobok podaril. Nakoniec nám pán Daabous pripravil milú ochutnávku medu. Chlebíčky natreté maslom a medom a čaj dochutený, ako inak, medom. Takto posilnení a oboznámení novými zážitkami sme sa mohli vybrať naspäť do školy.

Exkurzia nás zaujala hlavne z pohľadu prírodovedno-environmentálnej výchovy. V ŠKD na príklade fungujúceho spoločenstva včiel môžeme u detí rozvíjať povedomie o vzťahoch v kolektíve. Povedomie aj na základe empatie a emocionality. Preto každému vrelo odporúčame túto exkurziu absolvovať. My sa tešíme na budúcich štvrtákov, ktorí sa na tejto exkurzii určite zúčastnia a vypočujú si od pána Daabousa zážitkovú rozprávku o včielkach.

Touto cestou ďakujeme pánovi včelárovi  Ing. Richardovi Daabousovi za zaujímavú, pútavú a prospešnú prednášku, na ktorej sme sa my, deti z ŠKD (4. ročník), spolu s pani vychovávateľkami mohli zúčastniť.

Vychovávateľka Mgr. Monika Mogrovicsová