Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Humanitárna pomoc

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Humanitárna pomoc

Milí rodičia a zamestnanci Základnej školy v Dunajskej Lužnej,

kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy má na Ukrajine svoju misiu v meste Mukačevo. V rámci humanitárnej pomoci sem pravidelne zabezpečujeme dovoz potrebných potravín a iných vecí nevyhnutných pre život, ktoré naše sestry ďalej distribuujú do vojnou poznačených oblastí na východe Ukrajiny (Charkov, Kyjev…). Zasiahnuté oblasti nemajú často elektrinu (napr. Kyjev je rozdelený na tri zóny a každá z nich má elektrinu 2h denne). Miestni obyvatelia ako aj ukrajinskí vojaci okrem iného trpia zimou a nemajú svetlo.

Obraciame sa na Vás preto s prosbou o prejav solidarity s ľuďmi zasiahnutými vojnou na Ukrajine. V tomto zimnom čase by potrebovali najmä nasledovné:

  • spacáky (na zimu)
  • deky
  • teplé oblečenie pre deti i dospelých (zvlášť pre mužov)
  • zimnú obuv
  • sviečky, kahance (vyššie)
  • led nabíjacie svietidlá.

Prosíme Vás, aby ste nenosili iné predmety či potraviny okrem hore uvedených vecí. V prípade záujmu môžete tieto veci priniesť:

a/v areáli do kotolne, kde majú svoje pracovné miesta p. školníci, poobede p. vychovávateľkám,

b/v F bloku ich môžete odovzdať p. vrátnikovi  

c/v MKS p. učiteľkám alebo vychovávateľkám.

Termín odovzdania: do 19. 12. 2022.

Vopred ďakujeme za Vašu štedrosť a otvorené srdce pre pomoc trpiacim ľuďom okolo nás.

Prajeme Vám pokojné a požehnané Vianočné sviatky!

Sestry dominikánky