Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Medzinárodná detská výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Medzinárodná detská výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica

V novembri  2022 sme sa so žiakmi piateho a šiesteho ročníka zapojili do výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne vyhlásilo medzinárodnú detskú výtvarnú súťaž Vianočná pohľadnica, do ktorej sa pravidelne zapája niekoľko tisíc detí z celej  Európy. Súťažné výstavy sú pravidelne realizované na Slovensku, v Poľsku, Českej republike, v Srbsku i Francúzsku, z ocenených  prác sú vytlačené oficiálne pohľadnice a katalóg. Do súťaže boli vybrané najlepšie práce z uvedených ročníkov a zaslané na súťažnú adresu. Našim žiakom držíme palce!

Mgr. Barbora Dujčíková Brodzianska