Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Kurz korčuľovania

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Kurz korčuľovania

Prvý decembrový týždeň naši druháci absolvovali kurz korčuľovania v hokejovej hale HAMIKOVO v Hamuliakove. Na korčuliarsky kurz bolo prihlásených 112 žiakov 2. ročníka, 23 žiakov z 3. E triedy a 11 žiakov zo 4. E. Korčuliarsky kurz prebiehal pod vedením trénerov KO Hamikovo. Žiaci absolvovali kurz korčuľovania z kapacitných dôvodov v 3. samostatných skupinách.

Deťom sa na ľade každý deň venovali traja tréneri, ktorí mali každú skupinu rozdelenú na 2 podskupiny, a to na začiatočníkov a na pokročilých. Každá hodina sa začínala poriadnou rozcvičkou. Pokračovali lekciami na ľade, počas ktorých sa zábavnou formou učili zvládať základný postoj na korčuliach, bezpečný pád, vstávanie a ďalšie pohybové zručnosti na ľade. Žiaci sa každý deň zlepšovali a posledný deň kurzu dokázal každý sám v rámci svojich možností korčuľovať.

Svoje korčuliarske schopnosti žiaci v posledný deň predviedli nielen rodičom, triednym pani učiteľkám, ale aj Mikulášovi, ktorému každá trieda zaspievala pesničku a následne deti od Mikuláša dostali sladkú odmenu. Za svoju celotýždennú snahu boli žiaci odmenení medailou a certifikátom.

Pani učiteľky sú na žiakov veľmi hrdé a tešia sa z ich úspechov!

Mgr. Ivana Filipová