Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Olympiáda v nemeckom jazyku

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 8. 12. sa na našej škole po niekoľkých rokoch opäť konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktorý majú naši žiaci od 7. ročníka. O to obdivuhodnejší je výkon prihlásených žiakov. Oceňujeme ich húževnatosť, prácu s cudzím jazykom aj v mimoškolskom čase, snahu vedieť viac, ako je v osnovách a v neposlednom rade ich pozitívny vplyv na spolužiakov. Olympiády sa zúčastnilo 28 žiakov, z ktorých šiesti postúpili do ústnej časti.

Poradie najúspešnejších riešiteľov:

1.     miesto – Max Štvrtecký 8. C

2.     miesto – Zoltán Kanyicska 9. C

3.     miesto – Natália Miklósová 8. B

Všetkým trom srdečne blahoželáme, ostatným žiakom ďakujeme za účasť na olympiáde a veríme, že bola pre nich dostatočnou motiváciou aj na ďalšie vzdelávanie sa v nemeckom jazyku. Maxovi prajeme veľa úspechov v okresnom kole v Senci.

Mgr. Adámeková Martina, Mgr. Hubáčová Ivana