Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Informačný seminár – Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Informačný seminár – Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní

Dňa 8. 12. 2022 sme sa v priestoroch krajského pracoviska NIVaM v Bratislave za ZŠ Dunajská Lužná zúčastnili na informačnom seminári, ktorý bol spojený s prezentáciou aktivít projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní, zastrešenom Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) s podporou organizácie UNICEF. Tento projekt vznikol za účelom poskytnutia „pomoci na mieru“ pri integrácii detí z Ukrajiny vo vzdelávaní na Slovensku – školám, zriaďovateľom a iným partnerom, ako aj rodinám.

Na seminári sme získali dôležité informácie, kontakty a osobné poradenstvo, ako integrovať ukrajinské deti a zároveň sme si prevzali aj učebnice na výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka pre ZŠ. Veríme, že vďaka tomu vytvoríme pre ukrajinské deti na našej základnej škole lepšie podmienky na vzdelávanie a dostanú potrebnú adekvátnu podporu.

Mgr. Gallé a Mgr. Vozárová