Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Olympiáda v anglickom jazyku- školské kolo

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Olympiáda v anglickom jazyku- školské kolo

Aj v tomto školskom roku sa na našej ZŠ konala Olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov druhého stupňa. O súťaž bol veľký záujem, svoje jazykové schopnosti si porovnalo spolu 79 súťažiacich v troch kategóriách. Všetci žiaci si v prvom kole napísali písomný test, ktorého súčasťou bolo čítanie s porozumením a použitie jazyka – gramatika a slovná zásoba. Dvanásti najúspešnejší žiaci sa zúčastnili druhého kola, v ktorom sa preverovali ďalšie dve jazykové zručnosti – počúvanie a rozprávanie. Víťazi každej kategórie postupujú do okresného kola. Držíme im palce!

Výsledky:

Kategória 1A (5., 6., 7. ročník)

  1. miesto : Tereza Majerníková, 7. D
  2. miesto: Dávid Max Minarovič, 7. B
  3. miesto: Barbora Čóková, 6. E

             Leonard Jurko, 6. A

úspešní riešitelia: Oliver Alexy, 5. D

                               Simona Vychovalá, 7. B

Kategória 1B (8. a 9. ročník)

  1. miesto: Beáta Orbánová, 8. B
  2. miesto: Sára Bartošová, 8. B
  3. miesto: Oliver Vančo, 8. D

úspešní riešitelia: Liam Tureček, 9. B

                              Dagowyn Lestyn Alexy, 9. A

Kategória 1C (anglofónni žiaci)

úspešná riešiteľka: Jessica Obinna, 9. B

Mgr. Cinová Mária