Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Výsledky školského kola súťaže Šaliansky Maťko

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Výsledky školského kola súťaže Šaliansky Maťko

Dňa 19. decembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Zúčastnilo sa na ňom 12 detí, z toho v 1. kategórii traja žiaci a v 2. kategórii 9 žiakov. Deti odprezentovali pekné diela a ukázali si navzájom, že nie je pre nich problém naučiť sa texty v trvaní 5 až 6 minút. Uctili si tak našu históriu, ktorá bola pretkaná veselými i smutnými udalosťami. Ďakujeme im aj pani učiteľkám za čas a námahu, ktorú venovali príprave.

V 1. kategórii sa na 1. mieste umiestnil žiak 3. D triedy Štefan Bálint, na 2. mieste skončila žiačka 3. A triedy Andrea Martišková a na 3. mieste žiačka z 3.B Ema Malinová.

V 2. kategórii sa na 1. mieste umiestnil žiak 4. C triedy Lukáš Gálfi, na 2. mieste tiež žiačka zo 4. C triedy Dominika Maniurová a napokon na 3. mieste žiačka 4. A triedy Sofia Sarah Kotúčková.

Víťazi postupujú do okresného kola.

Srdečne gratulujeme umiestneným, víťazom i tým, ktorí sa zúčastnili.

Mgr. Margita Kohútková