Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Vianočné prianie

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Vianočné prianie

Vážení rodičia, milé deti,

dovoľte mi, aby som Vám všetkým v predvečer najkrajších sviatkov v roku popriala pokoj, pohodu a radosť z chvíľ strávených v kruhu rodiny a aby  vianočná nálada, ohľaduplnosť a úprimnosť zotrvávali vo Vašich srdciach nielen v tomto období, ale počas celého budúceho roku.

Nech so starým rokom odídu i všetky Vaše starosti a  dni v novom roku 2023 nech sú  naplnené pevným zdravím, optimizmom  a úspechom.

        PaedDr.  Iveta Slobodníková a kolektív ZŠ Dunajská Lužná