Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Decembrové čaro Vianoc v ŠKD

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Decembrové čaro Vianoc v ŠKD

Každý z nás prežíva Vianoce rok čo rok počas celého svojho života. Vnímame ich, preciťujeme všetkými zmyslami. Vôňa ihličia vysvieteného ozdobeného stromčeka, darčeky, nezvyčajne prestretý stôl a jedlá na ňom, nálada plná vľúdnosti, spev kolied. To všetko vytvára neopakovateľnosť vianočných dní. Patria k pocitom domova a lásky v ňom.

Predvianočný čas znamená pre deti niečo magické a predstavuje väčšinou najkrajšie obdobie roka. Preto sme sa my vychovávateľky dohodli, že si v decembri vytvoríme v školskom klube detí rôznymi aktivizujúcimi formami a metódami vianočnú atmosféru. Aktivity súviseli so spoločensko-vednou, esteticko-výchovnou, pracovno-technickou činnosťou a boli zamerané na činnosti s prvkami kultúrnych tradícií a zvykov Vianoc. Od tancov, kolied, vinšov, výrobkov (gule, anjeliky, svietniky, stromčeky, medovníkový domček,  brmbolce, zvončeky, snehuliaci), darčekov (pohľadnice, kreslenie vianočných obrázkov) až po náročnejšie aktivity, ako pečenie medovníkov či návšteva vianočných trhov. Motivačným rozhovorom sme vysvetľovali deťom, že na Vianoce máme ľuďom robiť svojou prítomnosťou radosť a zachovávať z pokolenia na pokolenie dedičstvo svojich predkov. Metóda diskusie prebiehala o slovenských znakoch sviatkov i o tradičných jedlách a zvykoch Vianoc. Pred C a E blokom sme vytvorili symbol Vianoc, „našu zimnú pani a vianočných snehuliakov s výzdobami.“

Cieľom aktivít u detí v ŠKD bolo pochopiť význam adventu. Význam starých tradícií a zvykov Vianoc. Uplatniť kultúrne správanie a prejavovať úctu ku kultúrnym tradíciám a zvykom. Ciele, ktoré boli stanovené, sme za mesiac december splnili.

Deti pri aktivitách boli veselé, prejavovali nadšenie, tešili sa z výrobkov, boli zručné a spolupracovali. Pri rozhovoroch sa zapájali do diskusie. Klíma v oddeleniach prebiehala nerušene a v dobrej vianočnej nálade. Dúfame, že výrobkami, ktoré si odniesli domov, potešili svojich najbližších. A zážitky, ktoré zažili, si budú dlho pamätať. Bol to veľmi príjemný, spoločne strávený  čas.

Prajeme všetkým deťom šťastné Vianoce, veľa darčekov a veselej zimnej pohody.

Vaše  pani vychovávateľky z ŠKD