Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Obnovujeme tradíciu školských plesov

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Obnovujeme tradíciu školských plesov

Vážení rodičia,

rada školy a vedenie ZŠ v spolupráci s OFK Dunajská Lužná by chcelo obnoviť tradíciu veľmi úspešných školských plesov. Preto v piatok 3. februára pripravujeme jeho 16. verziu. Podrobnosti sa dozviete v priloženom letáčiku.

Okrem kapely p. Čapláka bude k dispozícii krátky kultúrny program a tombola. 

Príďte sa po dlhšej kultúrnej abstinencii uvoľniť, zabaviť  a zatancovať si v príjemnom prostredí. 

       Zároveň Vás prosíme,  aby ste svoj záujem vopred nahlásili, aby sme vedeli, o akú veľkú spoločnosť pôjde a k tomu prispôsobili organizáciu.

      Návštevníci, ktorí sú ochotní prispieť akýmkoľvek spôsobom do tomboly, môžu svoje darčeky priniesť do kancelárie riaditeľky školy alebo ich odovzdať triednemu učiteľovi alebo vychovávateľovi. Za ochotu Vám už vopred vyjadrujeme srdečné poďakovanie. 

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

JUDr. Pavol Adamčiak, predseda rady školy