Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Výtvarná súťaž Drahý Pablo Picasso

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Výtvarná súťaž Drahý Pablo Picasso

V januári 2023 sme sa so žiakmi 5. B triedy zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Drahý Pablo Picasso. Žiaci mali prostredníctvom  výtvarného prejavu zachytiť kariéru významného maliara a sochára Pabla Picassa.  Žiaci mohli zobraziť portrét umelca, jeho tvorbu v ateliéri, jeho diela a pod. Pri svojej tvorbe mohli využiť rôzne výtvarné techniky a ich kombinácie. Našim žiakom vo výtvarnej súťaži držíme palce.

Mgr. Barbora Brodzianska Dujčíková