Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Z húsenice motýľom

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Z húsenice motýľom

Dňa 2. 2. 2023 sa uskutočnila prednáška spracovaná v súlade so Štátnym vzdelávacím programom s názvom  Z húsenice motýľom. Obsahom prednášky bolo obdobie prechodu z detstva do dospievania, správna životospráva a hygiena, vznik a vývoj ľudského jedinca. Na prednáške sa zúčastnili všetci žiaci druhého ročníka. Na záver bol priestor na debatu, ktorú naši žiaci využili a kládli množstvo zvedavých otázok lektorke Zuzane zo spoločnosti MP Education, s.r.o.

Kolektív učiteľov 2. ročníka