Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Zážitková hodina informatiky

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Zážitková hodina informatiky

Dňa 12. 11. 2023 sa naši žiaci zo 6. A a 8. A triedy zúčastnili na zážitkovej hodine informatiky v DXC Technology v Bratislave. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín. Každá z nich absolvovala 4 edukačné bloky: blokové programovanie pomocou hry Minecraft, prácu s 3D tlačiarňou, kde si žiaci spolu s lektorom vytlačili suvenír na pamiatku, v treťom bloku rozoberali a skladali počítače a notebooky a pozreli si ich vnútro, vo štvrtom bloku sa venovali ochrane pred nebezpečenstvom na internete. Pre žiakov aj vyučujúcich bolo pripravené pohostenie a všetci nakoniec dostali reklamné darčeky.

Mgr. Érseková Eva