Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

9. A a 9. B v NR SR

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

9. A a 9. B v NR SR

V pondelok 13. 2. 2023 sme žiaci tried 9. A a 9. B dostali príležitosť nazrieť do Národnej rady Slovenskej republiky. Ako prvé sme sa dozvedeli o histórii nášho parlamentu (o štúrovcoch a o M. R. Štefánikovi), ale i o štátnych znakoch. Cestou do rokovacej sály sme si pozreli 7 obrazov od akademického maliara Albína Brunovského namaľovaných na dreve. V rokovacej sále sme sa dozvedeli zasadací poriadok a funkcie jednotlivých členov parlamentu. Na konci exkurzie sa s nami prišiel porozprávať a odfotiť aj predseda parlamentu, ktorému práve skončila tlačová konferencia.

Žiačky 9. ročníka (Sofia Feketeová a Kristína Procházková)