Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Olympiáda v ruskom jazyku – školské kolo

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Olympiáda v ruskom jazyku – školské kolo

    Do školského kola Olympiády v ruskom jazyku 2022/23 sa v týždni 16. 1. – 23. 1. 2023 zapojili všetci žiaci deviateho ročníka našej školy. Vstupným krokom bolo vypracovanie online testu, na základe výsledkov ktorého sa vyprofilovali tí najlepší. Po absolvovaní ďalších disciplín, ako počúvanie neznámeho textu s porozumením a rozprávanie na konverzačnú tému, záverečné poradie víťazov dopadlo nasledovne:

  1. Arthur Cimprich 9. C
  2. Filip Hidegéthy    9. B
  3. Tomáš Voděra     9. C

Adam  Hrbáček   9. B

Víťazom gratulujeme a želáme, aby v jazyku literárnych velikánov akými boli napríklad Puškin, Majakovskij či Tolstoj, ďalej úspešne napredovali.

Mgr. Dagmar Pokorná