Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Valentínsky hudobný darček

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Valentínsky hudobný darček

Na sviatok zamilovaných 14. februára 2023 žiaci siedmeho ročníka a 8. C triedy dostali od našej školy pekný valentínsky darček v podobe návštevy prvého slovenského rockového muzikálu Cyrano z predmestia. Na pódiu Novej scény v Bratislave sa pod autorským perom Hammel – Varga – Vášová – Peteraj – Štrasser rozohral pôvodný nestarnúci Rostandov príbeh o láske, životných zásadách, skutočnom priateľstve, úspechoch a pádoch. Moderný muzikálový jazyk a tempo, umocnené živou kapelou s pôsobivými tanečnými výstupmi, oslovujú svojich divákov pravdivo, aktuálne a atraktívne. Spevácke výkony talentovaných hercov z Novej scény ešte dlho zostanú v hudobnej pamäti divákov, teda aj našich žiakov. Možno aj vďaka muzikálu si niektorí uvedomili, že „nemusia mať lásku v malíčku…“, stačí v srdci. Poďakovanie patrí aj vedeniu školy za to, že nám umožňuje a podporuje takéto netradičné a efektívne formy hodín hudobnej výchovy.

Mgr. Dagmar Pokorná, Mgr. Barbara Madarászová