Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

„Valentínska kvapka krvi“

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

„Valentínska kvapka krvi“

Výbor miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Dunajskej Lužnej organizoval spoločný Valentínsky odber bezpríspevkových darcov krvi dňa 14. februára 2023 mobilnou jednotkou NTS v zasadačke Obecného úradu v Dunajskej Lužnej. Aj naši žiaci zo 4. C a 4. E triedy s pani učiteľkami Mgr. Soňou Jáchimovou a Ing. Monikou Pollákovou mali možnosť zúčastniť sa na tomto odbere. Samozrejme, len ako pozorovatelia a prípadne budúci darcovia. Žiaci sa pútavou formou pod taktovkou predsedníčky Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža MUDr. Paulíny Gálfiovej, PhD. dozvedeli, čo znamená darovať krv, prečo darovať krv, kto môže darovať krv, ako často môžu darovať krv, ako prebieha darovanie krvi… a veľa, veľa informácií.

Žiaci sa dozvedeli, že darcovstvo krvi je šľachetným činom, bez ktorého by tu mnohí už neboli. Krv potrebujú obete havárií a úrazov, ale aj pacienti, ktorí sa liečia na leukémiu, onkologické choroby, či ochorenia krvných buniek.

Bez preháňania – darovať krv znamená darovať život. Je úžasné, že týmto humánnym a jednoduchým spôsobom pomôže druhým ľuďom. Ak je človek zdravý, k náhrade krvi dôjde do pár hodín, ale hodnota krvi, ktorú poskytne, je neopísateľná. Treba viac dôvodov? Pevne verím, že žiaci sa pozitívne namotivovali a svoje osemnáste narodeniny oslávia na transfúznych staniciach pri darovaní svojej vlastnej krvi.

Na záver by som sa rada poďakovala pani Gálfiovej a všetkým členom výboru Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Dunajskej Lužnej, ktorí boli ochotní sa žiakom venovať.

Ing. Monika Polláková