Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

“Na svete nie si sám”

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

“Na svete nie si sám”

Dňa 27. 2. 2023 sa vo všetkých tretích ročníkoch uskutočnila prednáška spracovaná v súlade so Štátnym vzdelávacím programom s názvom  

“Na svete nie si sám”.

Obsahom prednášky bola podpora individuality a zdravého sebavedomia žiakov, zvládanie negatívnych emócií (hnev, závisť,…), zvyšovanie psychickej odolnosti, prevencia sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, extrémizmus), akceptácia kultúrnej rozmanitosti a rozvoj zodpovednosti voči sebe.

Už počas prednášok mali žiaci priestor na debatu, ktorú s radosťou využili a kládli pani lektorke Ing. Zuzane Šutej zo spoločnosti MP Education, s.r.o. množstvo zvedavých otázok.

Kolektív učiteľov 3. ročníka