Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Okresné kolo Dejepisnej olympiády

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Okresné kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 8. 2. 2023 sa konalo okresné kolo v Senci. Našu školu reprezentovalo 8 súťažiacich v kategóriách C, D, E, F. V kategórii C (9. ročník) bol úspešným riešiteľom Michal Pál, ktorý sa umiestnil na ôsmom mieste, v tejto kategórii nás repezentoval aj Zoltán Kanyicska. V kategórii D boli úspešnými riešiteľmi David Hammel  (4. miesto) a Peter Žilinec (5. miesto). V kategórii E (7. ročník) máme víťaza, ktorý postupuje do krajského kola – Martina Debnára a úspešnú riešiteľku Tamaru Cinovú, ktorá sa umiestnila na piatom mieste. Na olympiáde sa prvýkrát zúčastnili aj žiaci 6. ročníka Tobias Tardík a Filip Gallé. Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú prezentáciu našej školy a Martinovi Debnárovi gratulujeme k postupu do krajského kola a držíme mu palce.

Mgr. Eva Érseková