Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Recitačná súťaž

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Recitačná súťaž

Dňa 15. 02. 2023 sa  v popoludňajších hodinách uskutočnila ročníková recitačná súťaž

 „Druhácka básnička“.

Všetci zúčastnení  sa vzorne pripravili, a preto pani učiteľky, ktoré boli v porote, mali ťažkú úlohu. Z pätnástich žiakov vybrali päť, ktorí budú reprezentovať triedu v školskom kole HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, kde si zmerajú sily so žiakmi 3. a  4. ročníka.

Porota rozhodla nakoniec takto:

2. A Klára Zaujecová                      

2. B Eliška Schneider

2. C  Sabina Rao

2. D Emma Dudášová

2. E Nina Prachárová

Súťažiacich čakala sladká odmena a diplom. Ešte raz blahoželáme!  

Mgr. Darina Kováčová