Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Vybrané slová na prírodovede

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Vybrané slová na prírodovede

V 3. D sme premýšľali, ako si ľahko zapamätáme vybrané slová. Tak nám napadlo, že to prepojíme s prírodovedou, ktorú deti zbožňujú. Keďže sa práve učíme o živočíchoch, žiaci mali za úlohu pripraviť projekt na tému VÝR, VYŽLA, VYDRA. Hlasovanie rozhodlo, že chlapci sa popasujú s najväčšou sovou – výrom a dievčatá, milovníčky psov, nám zistia zaujímavosti o vyžle. Dokonca Lianka nás naučila niečo aj o vydre riečnej.

Deti prijali túto výzvu veľmi zodpovedne, za čo ich neminula odmena v IŽK. Ukázali, akí sú kreatívni, ako krásne kreslia, tvoria. Šimonko Búda nám nielenže stvárnil výra na konáriku, ale pripravil aj vír, na ktorý si pri písaní diktátov musíme dať veľký pozor. Po našej poslednej hodine prírodovedy sa už určite ani jeden žiak nepomýli. Veď posúďte sami…

Triedna pani učiteľka je Šimonkovi nesmierne vďačná, že jej pripravil a daroval nádherné didaktické pomôcky.

Mgr. Mária Polláková