Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

 Oslava MDŽ v Dome seniorov v Dunajskej Lužnej

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

 Oslava MDŽ v Dome seniorov v Dunajskej Lužnej

 8. 3. oslavujeme sviatok MDŽ. Vyjadriť žene, že je výnimočná a vzácna, nie je nikdy zbytočné. Tento deň sa oslavuje preto, že ženy v minulosti bojovali za svoje práva, a preto je dnes postavenie žien v spoločnosti také, aké je. Žena jemná, nežná, no silná a nezastaviteľná. Preukážme jej úctu a uznanie, že je úžasná taká, aká je.

Aj my, pani učiteľka Viktória Kozáková a pani vychovávateľka Janka Revická s deťmi zo 4. oddelenia ŠKD, sme prijali pozvanie od Markétky Matouškovej zo stacionára  pre seniorov, navštívili sme starenky a preukázali sme im úctu a uznanie a spoločne sme oslávili tento sviatok.

Je veľmi krásne, obohacujúce, no v dnešnej materiálnej a konzumnej dobe veľmi vzácne, keď deti, mladí venujú svoj čas zrelým, starším ženám a prejavia im vďačnosť, úctu a pozornosť. Tento deň bol na to ako stvorený – bol predsa deň všetkých žien.

Ďakujeme za pozvanie a príležitosť spríjemniť im chvíle. Bolo nám potešením, že prijali od detí kratučký prednes, papierové kvety a pozdravy, ktoré im deti z lásky vyrobili, zaspievali si spoločne s deťmi a ďakujeme aj za kvety, sladké pohostenie a pozdravy, ktorými nás obdarovali.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré, ako zhodnotili, by mohlo byť každý deň.

pani vychovávateľka Janka Revická a pani učiteľka Viktória Kozáková