Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Separovanie

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Separovanie

V priebehu mesiaca február prebehol v prvých a druhých ročníkoch „projekt Separovanie“. Spoločne s deťmi sme sa veľa rozprávali o triedení odpadu – recyklácii. Ako sme kedysi mali veľmi obmedzené informácie, o tom ako recyklovať a donedávna boli naše znalosti tiež celkom obmedzené. Pracovali sme na rôznych aktivitách, pozreli sme si rozprávku „Recyklonia“, vypočuli pesničku „Veverička odpadková profíčka“.

Starostlivosť o našu planétu je veľmi dôležitá. Určite všetci dobre vieme, že recyklácia je kľúčová a tak skúsme využiť prirodzenú zvedavosť našich detí, premieňajme aj na prvý pohľad pre nich nudnú tému ako je triedenie odpadu na zábavu či hru a prirodzene im vysvetľujme vzťah medzi im blízkou témou zvieratiek a prírody a potrebou separovania odpadu. Pripomínajme im dôležitú hodnotu veci a pravidlo, že najlepší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikne.

Mgr. Kandrová Nikola