Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Model bunky

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Model bunky

Bunka je základná stavebná a funkčná jednotka organizmov. Túto poučku mnohí poznajú, ale čo tak si vytvoriť takú vlastnú rastlinnú alebo živočíšnu bunku. Toto dostali za úlohu žiaci 8. C a 8. A triedy v rámci hodiny biológie. A tak vznikli bunky z lega, plastelíny, machu, zo starej loptičky, ovocia, zeleniny, kartónu, ba dokonca aj starých bateriek. Niektoré boli doslova na zjedenie.
Žiaci boli naozaj kreatívni, veď posúďte sami.
pani učiteľka RNDr. Andrea Kozáková