Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Pozdrav ku Dňu učiteľov

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Pozdrav ku Dňu učiteľov

Milá pani riaditeľka, milé pani učiteľky, milí páni učitelia,
milé pani vychovávateľky!

    V deň Vášho sviatku Dňa učiteľov  Vám chceme povedať toto:
Prajeme Vám zdravie, ako aj zdravie Vašim najbližším.
Prajeme Vám trpezlivosť, pokoj, silu a presvedčenie, že všetko, čo
robíte pre svojich žiakov
v ich vzdelávaní a výchove má svoj veľký zmysel.

Ďakujeme za Váš prístup, za Vaše prejavy dobra a
lásky, starostlivosti a zodpovednosti!
Ďakujeme za všetko prejavené z Vášho srdca doteraz i v budúcich
rokoch Vášho veľkého poslania!

Prijmite teda veľké „Ďakujeme“:
od Vašich žiakov, ktorí by Vám to dnes povedia aj osobne slovom,
stiskom ruky či objatím!
Od ich rodičov, ktorí si Vašu prácu a poslanie vážia a sú veľmi
vďační, že ste učiteľmi ich detí!
Aj od ostatných zamestnancov školy, s ktorými tvoríte v škole jeden
kolektív pri spoločnom cieli – pri vzdelávaní a aj výchove
budúcich generácií!

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov Vám praje

Rada školy pri ZŠ Dunajská Lužná