Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Deň vody

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Deň vody

Dňa 22. 3. 2023 si aj prváci v 1. E pripomenuli Svetový deň vody. Žiaci ho strávili v triedach oblečení symbolicky v modrej farbe. Učili sa, tvorili, na každej vyučovacej hodine plnili úlohy s vodnou tematikou, ktoré som si  pre nich pripravila.

Spoločne sme vytvorili plagát, pri ktorom sme si utvrdili, aká je voda dôležitá a k akým činnostiam ju potrebujeme.

Dozvedeli sme sa  veľa zaujímavých informácií, videli sme nádherné fotografie, obrázky a videá, ale najmä sme si všetci  uvedomili hodnotu a dôležitosť vody v prírode a  v každodennom živote, jej nevyhnutnosť pre naše (a nielen naše) prežitie a potrebu ochrany prírodných vodných zdrojov.

Pochopili sme, že každý z nás môže prispieť k ochrane vody – šetrením pri každodenných činnostiach a ohľaduplným správaním sa v prírode.

Mgr. Kandrová Nikola