Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Marec – mesiac knihy

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Marec – mesiac knihy

Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale tradične aj s mesiacom knihy.  Každý deň v priebehu mesiaca sme si čítali z rozprávkových kníh, robili sme rôzne aktivity, spoločne sme tvorili, nuž pripomenuli sme si aj to, čo raz povedal významný človek.

J. A. Komenský povedal: „Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“

Šípková Ruženka, Kocúr v čižmách, doktorka Miška, Mickey Mouse, Šmolko, Ježibaba, Chase, Rider – všetky tieto postavy sa 28. marca nasťahovali do 1. E triedy. Naša trieda sa zmenila na rozprávkový svet.

Na úvod sa všetky spomínané a aj ďalšie rozprávkové bytosti predstavili – úlohou bolo uhádnuť postavu, ktorú dieťa stvárňuje. Spoločnými silami sme to zvládli.

Tento deň sme si rozprávkovo užili – čítaním rozprávok, vytváraním vlastnej rozprávkovej knihy a dokonca nás došli pozrieť aj zvedaví kamaráti z iných tried.

Je dôležité, aby si deti vážili knihy, aby ich vnímali ako zdroj zábavy, poučenia a vzdelania. Verím, že kniha sa stane každodennou súčasťou života našich detí.

Mgr. Kandrová Nikola