Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Exkurzia SNG Bratislava

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Exkurzia SNG Bratislava

Dňa 23. 3. 2023 sme so žiakmi 5. C a 5. D triedy navštívili Dóm svätého Martina a Slovenskú národnú galériu v Bratislave. Žiaci dostali prednášku o historickom význame Dómu sv. Martina z hľadiska korunovácia panovníkov, ktorí v ňom boli korunovaní. Medzi nimi aj známa rakúsko-uhorská panovníčka Mária Terézia. V interiéri si žiaci mali všimnúť znaky gotického umenia, gotické vitrážové úzke okná, vnútorný priestor, gotické klenby. Žiaci ocenili výnimočný priestor a nádherne zdobený hlavný oltár. Vyzdvihla som im sochu sv. Martina, ktorá je dominantou nielen tohto chrámu, ale aj významným sochárskym dielom Donera v Bratislave. Návšteva Dómu sv. Martina sa žiakom veľmi páčila, ocenili najmä tajomná hrobku v podzemí, v ktorej sú pochovaní významní predstavitelia cirkvi.   

Po návšteve Dómu sv. Martina sme pokračovali do Slovenskej národnej galérie. Žiaci hneď po vstupe do nových priestorov galérie boli oboznámení s jej významom a rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá odokryla množstvo architektonicky neobvyklých riešení vnútorného priestoru. Žiaci pokračovali na treťom poschodí, kde im lektori poskytli krátku prednášku o vystavených dielach, ktoré práve súviseli s témou priestor. Po prednáške mali žiaci na papier opísať pocit z vystavených diel a priestoru, v ktorom sa práve nachádzajú. Po spomínanej aktivite prešli o poschodie nižšie, ktoré im poskytlo možnosť prejsť po krytom  presklenom  balkóne a pozrieť si nový výhľad na Bratislavu. Na tomto poschodí si mali žiaci uvedomiť, čo je perspektíva, ako ju vidíme a ako ju vieme zobraziť. Za úlohu mali dofotiť nútenú perspektívu. Teda akoby držali časť budovy, alebo držali loď na dlani. Žiakom sa aktivita veľmi páčila, boli nadšení, že môžu tvorivo fotiť v galérii. Záverom boli naši žiaci lektormi pochválení za vzorné správanie a dodržiavanie ich pokynov.

Mgr. Dujčíková – Brodzianska