Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Deň vody

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Deň vody

Aj v našej 4. A triede sme si uctili Svetový deň vody trochu
netradičným spôsobom, nakoľko sa v tomto duchu nieslo celé naše
vyučovanie. Voda sa prelínala v rôznych podobách a na všetkých
predmetoch. Na záver sme si vyrobili spoločný plagát. Deťom sa tento
deň veľmi páčil.

Mgr. Margita Kohútková