Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC PRÍDE…

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC PRÍDE…

Onedlho tu máme Veľkú noc a očakávané prázdniny. Na hudobnej výchove sa žiaci z 1. D učili pieseň Fašiangy, Turíce… a zaspomínali si na krásny koniec fašiangov. Žiačky z 5. B si vtedy pre nich pripravili divadelné predstavenie „Zachráňme fašiangy“. Vymysleli si dialógy, pripravili kostýmy a divadielko samy nacvičili. Chceli tým potešiť prváčikov a prekvapiť svoju bývalú p. učiteľku Jurašiovú a p. vychovávateľku Blizniakovú.

Prvákom sa ich vystúpenie veľmi páčilo, spoločne si aj zaspievali a zatancovali. Bolo to veľmi milé, vtipné a prváci ich snahu odmenili potleskom. Dievčatá sľúbili, že to nie je ich posledná návšteva a že niečo zaujímavé a veselé ešte pre nich pripravia.

Je to naozaj veľmi pekná myšlienka, keď deti deťom pripravia program len preto, že chcú. A zároveň je to prejav vďaky pedagógom, ktoré dievčatá viedli k tomu, že rozdávať radosť je ľudské.

                                                                                Mgr. Jurašiová