Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Nad mapou Ruska

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Nad mapou Ruska

Vedomostne – geografický kvíz Nad mapou Ruska absolvovali ruštinári, žiaci deviateho ročníka, po trojtýždňovej príprave. Hľadali pomocou máp odpovede na kvízové otázky. Zisťovali napríklad, ktoré mestá nesú titul „milionár“ a prečo, či sa v Rusku nachádza najhlbšie jazero sveta, ktoré ostrovy patria Rusku… Deviataci pracovali s nadšením, ich aktivita bola vysoká a výsledky zodpovedali poctivej príprave. Pochvalu si zaslúžia všetci, rozdiely v odpovediach boli minimálne, všetci kvíz absolvovali úspešne. Najlepší žiaci boli 12. apríla 2023 ocenení diplomom a vecnou cenou v riaditeľni školy.

Poradie víťazov bolo nasledovné: 1. Filip Hrušovský 9. C

                                                       2. Adam Hrbáček 9. B

                                                       3. Filip Hideghéty 9. B

Cieľom vedomostnej súťaže bolo, aby žiaci poznali reálie krajiny, ktorej jazyk sa učia,  aj z iného uhla pohľadu ako z povinných učebníc ruského jazyka. Kvíz svoj účel splnil a stal sa už po druhý školský rok oživením výučby ruského jazyka v našej škole.

Mgr. Dagmar Pokorná