Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Exkurzia v Seredi

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Exkurzia v Seredi

Žiaci deviateho ročníka sa dňa 29. 3. 2023 zúčastnili na exkurzii v Múzeu holokaustu. Najprv si prehliadli expozíciu s odborným výkladom, potom sa zúčastnili na besede: „Prenasledovanie Židov počas obdobia Slovenského štátu“. Žiaci sa oboznámili s osudom Židov na území Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945, s postupným okliešťovaním ich ľudských a občianskych práv, ktoré začalo v roku 1938, teda ešte pred vznikom Slovenského štátu a vyvrcholilo deportáciami do vyhladzovacích táborov. Prehliadli si expozíciu múzea, baraky, v ktorých žili rodiny určené na deportácie, appelplatz, kde sa sústreďovali zadržaní. Na exkurzii sa zúčastnilo 63 žiakov deviateho ročníka, p. učiteľky Mgr. Mária Cinová,  Mgr. Alena Baková, p. učiteľ Mgr. Miroslav Jašek.

Vypracovala: Mgr. Eva Érseková