Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Exkurzia v mestskej knižnici

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Exkurzia v mestskej knižnici

Dňa 17. 04. sa naši druháci zúčastnili na exkurzii v mestskej knižnici v Bratislave. Jej história je zaujímavá. Vznikla ako prvá verejná knižnica v hlavnom meste v čase, keď takúto inštitúciu nemala ešte ani Viedeň či Budapešť. Od svojho vzniku v roku 1900 plní funkciu verejne prístupnej knižnice pre všetkých ľudí, ktorí v hlavnom meste žijú alebo ho navštevujú. S druhákmi sme navštívili oddelenie zamerané pre deti a mládež a unikátne špecializované oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých ľudí, kde nám pani lektorka dala nahliadnuť do sveta nevidiacich v projekte Svet pána Brailla. Veríme, že táto návšteva v knižnici ešte viac vzbudila záujem o čítanie, ktoré je dôležité pri rozvíjaní detskej predstavivosti a fantázie, v tomto veku tak potrebnej.

 Tr. učiteľky druhých ročníkov