Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Okresné kolo Pytagoriády

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Okresné kolo Pytagoriády

Dňa 20. marca sa žiaci 1. stupňa zapojili do 44. ročníka Pytagoriády. V kategórii P3 postúpilo do okresného kola 12 žiakov a v kategórii P4  traja  žiaci z našej školy. Pre niektorých to bola prvá okresná skúsenosť so súťažou, ktorej cieľom je popularizovať matematiku a podporiť matematické talenty. Súťaž sa konala na ZŠ Mlynská v Senci. Netrpezlivo sme čakali na výsledky a máme byť právom hrdí na úspechy, ktoré žiaci dosiahli.

V kategórii P3 máme 4 úspešných riešiteľov, tzn., že z 15 úloh vyriešili minimálne 10 úloh správne. Najlepšie umiestnenie dosiahol Filip Samuel SCHMIDT z 3. D, delí sa o 6.-7. miesto so súťažiacim z inej školy. Spolu v tejto kategórii súťažilo 63  žiakov.  

V kategórii P4 boli všetci traja súťažiaci z našej školy medzi úspešnými riešiteľmi, pričom najlepšie umiestnenie z nich dosiahol Tibor HERMANN zo 4. E. Patrí mu 10. miesto. V tejto kategórii súťažilo 62 žiakov.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy, blahoželáme k úspechu a veríme, že získané skúsenosti využijú v ďalších ročníkoch tejto zaujímavej súťaže. Pedagógom ďakujeme za prípravu žiakov na školské aj okresné kolo súťaže.

                                              Mgr. Mariana Jurašiová, koordinátor súťaže pre 1. stupeň