Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Nebezpečný internet

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Nebezpečný internet

Žiaci 6. a 7. ročníka pracovali na projekte pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet (8. 2.).  Projekt zorganizoval  Žiacky parlament v spolupráci s pani učiteľkou výtvarnej výchovy p. Dujčíkovou Brodzianskou. Bola to výzva, ako dostať svoje myšlienky, predstavy a skúsenosti s internetom na výkres. Deti sú najohrozenejšou skupinou a online svet zväčša nevnímajú ako hrozbu, preto naši žiaci  touto výtvarnou formou ostatným pripomenuli kybernetické nástrahy.  Výstavu prác si môžete pozrieť v B-bloku.

Mgr. Ivana Hubáčová, Mgr. Barbora Dujčíková Brodzianska a Žiacky parlament