Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Krajské kolo vedomostnej súťaže

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Krajské kolo vedomostnej súťaže

Čo vieš o hviezdach?

Dňa 21. apríla 2023 sa žiaci našej školy zapojili do 33. ročníka krajského  kola vedomostnej súťaže s názvom Čo vieš o hviezdach? Súťaž sa konala v  priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej cieľom bolo spopularizovať astronómiu, astrofyziku a záujem o hviezdy.

Žiaci súťažili v troch kategóriách.

  1. kategória: žiaci základných škôl 4. – 6. ročník a 1. ročník 8-ročného gymnázia
  2. kategória: žiaci základných škôl 7. – 9. ročník, 2. – 4. ročník 8-ročného gymnázia a 1. ročník 5-ročného gymnázia
  3. kategória: žiaci stredných škôl, gymnázií, 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5-ročného gymnázia

Krajské kolo pozostávalo z troch nezávislých častí:

1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 – 10

2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy

3. Ústne kolo (žiaci si ťahali kartičku s otázkou)

Naši žiaci boli opäť úspešní, no posúďte aj sami.

V 1. kategórii sa umiestnili na:

  1. mieste Riško Majer (4. E),
  2. mieste Hanka Mikulajová (4. C),
  3. mieste Lilien Karásková (4. C)

V 2. kategórii sa umiestnil na:

    1. mieste Štefan Mikulaj (8. B)

Víťazi okrem zaujímavých cien získali aj veľa skúseností, ktoré môžu využiť v ďalších ročníkoch tejto zaujímavej súťaže. Víťazom gratulujeme a držíme palce v Celoslovenskom kole vedomostnej súťaže s názvom Čo vieš o hviezdach?, ktorá ich čaká v júni v Prešove.

Ing. Monika Polláková