Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Deň Zeme v F-bloku

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Deň Zeme v F-bloku

Naša Zem je pre nás veľmi dôležitá, preto 22. 4. každoročne slávime Deň Zeme. V tomto roku sme oslavovali v sobotu. Teda všetci oslavovali v sobotu, no my v F-bloku sme sa rozhodli osláviť Deň Zeme už v piatok. Zapojili  sa takmer všetky triedy z F-bloku, pretože dve triedy odišli na návštevu Mestskej knižnice v Bratislave.

Trieda 2. D na matematike rozlúštila, ako nakresliť takmer presný kruh bez kružidla. Pomohli si špagátom. Taktiež sa naučili, ako rozdeliť kruh na polovicu, štvrtiny či osminy. Nakoniec sa im podarilo rozdeliť kruh na šestiny, pretože v F-bloku bolo 6 tried. Každá trieda do svojej šestiny kruhu nakreslila niečo, čo sa týkalo Zeme. Deti mali poriadnu fantáziu. Kreslili zvieratká, rastlinky, kvetiny, stromy, moria, slniečko… V triedach ešte pokračovali v rozprávaní o Zemi, o jej znečisťovaní a ochrane, o ovzduší a kreslili krásne obrázky. Nakoniec sa všetky deti vyfotografovali s nakreslenou zemeguľou a zapriali jej viac čistoty a starostlivosti o ňu zo strany ľudí.

Mgr. Martina Kubišová