Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Majolika R v Pezinku

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Majolika R v Pezinku

Dňa 13. 4. 2023 sa žiaci 8. A a 8. B zúčastnili na exkurzii v rodinnej firme na výrobu keramiky v Pezinku. Firma Majolika-R vznikla v roku 1990 a venuje sa zachovávaniu tradičného remesla, a to výrobe tradičnej slovenskej ľudovej majoliky. Od roku 2011 funguje ako Chránená dielňa a do práce začleňuje aj ľudí s hendikepom. Žiaci si vyskúšali hrnčiarsky stroj a prácu s hlinou, na prvý pokus vyrobili krásne umelecké diela. Od pani majiteľky a zároveň zakladateľky firmy p. Hermysovej sa žiaci dozvedeli, že keramika jej učarovala už ako 14-ročnej a svoje prvé pokusy robila v detskej izbe. Exkurzia sa žiakom veľmi páčila, najviac však to, keď pani učiteľka po mnohých upozorneniach, aby sa žiaci predmetov nedotýkali, nechtiac sama rozbila jeden keramický predmet J

Touto cestou sa chcem poďakovať pani uč. Petrášovej, ktorá žiakom sprostredkovala túto nádhernú exkurziu.

Mgr. Romana Barešová