Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Naj eko trieda

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Naj eko trieda

K príležitosti Dňa Zeme bola vyhlásená súťaž, ktorej cieľom bolo, aby sa žiaci zapojili do činností, ktoré pomáhajú šetriť našu planétu. Úlohou žiakov bolo stretnúť sa vo voľnom čase minimálne traja z jednej triedy a zdokumentovať činy, ktoré prispievajú k zmierneniu negatívneho dopadu na našu planétu.

Žiaci recyklovali rôzne materiály, zbierali a triedili odpad. 

Výsledky súťaže sú nasledovné:

1. miesto – trieda 5. E

2. miesto – trieda 5. C

3. miesto – trieda 6. C

Víťazi získali okrem sladkej odmeny pre seba aj týždeň bez domácich úloh pre svoju triedu.

Verím však, že najväčšou odmenou pre nich je pocit, že urobili niečo pre našu Zem.

RNDr. Andrea Kozáková