Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Návšteva na OÚ

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Návšteva na OÚ

Tretiaci  sa na vlastivede učia o našej obci. Rozprávame sa o kultúrnych pamiatkach v Dunajskej Lužnej, o histórii i o súčasnosti. Spoznali  sme symboly našej obce a chceli sme vidieť aj „srdce“ našej obce  – obecný úrad. Vo štvrtok sme sa viaceré tretie triedy vybrali na navštíviť túto dôležitú inštitúciu v našej obci.

Privítali nás pán prednosta i pán starosta, stretli sme sa so zamestnancami obecného úradu. Niektoré deti stretli prvýkrát naozajstného  starostu, ktorý im porozprával niečo z histórie našej obce, poukazoval nám rôzne dôležité pracoviská, ktoré sídlia na OÚ.

Tretiakov veľmi zaujali insígnie starostu. Pán starosta bol taký láskavý, že požičal reťaz každému tretiakovi a  spolu sa odfotili. Deti videli aj miestnosť, odkiaľ sa hlási do obecného rozhlasu, skriňu – trezor, v ktorej sa uchovávajú matriky a iné dôležité zápisy.  

Odchádzali sme plní zážitkov a nových poznatkov.

Ďakujeme p. starostovi i všetkým zamestnancom OÚ za ich ochotu i trpezlivosť, ktorú nám venovali.

Zuzana Štellerová