Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Dopravná výchova  v ŠKD

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Dopravná výchova  v ŠKD

V dnešnej dobe patria deti k najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. Výhodou detí v mladšom školskom veku je, že v tomto veku sú oveľa učenlivejšie a postupne rozvíjajú návyky zodpovedného a bezpečného správania sa v dopravných situáciách. Na základe tejto skutočnosti sme sa my vychovávateľky v ŠKD zamerali na dopravnú výchovu. Spojili sme teoretické učenie s praxou. Opäť formou zážitku sme deťom 4. ročníka priblížili rôznymi metódami dopravné situácie. Deti si mali možnosť zahrať divadielko na tému dopravná situácia v autobuse, kreslenie mesta, dediny, s použitím dopravných značiek, semaforov, priechodov pre chodcov. Ďalej tvorili dopravné značky z geometrických útvarov a dopravný kvíz, kde do textu vystrihovali a lepili dopravné značky.

Po našom prieskume sme dospeli k záveru, že deti mali veľmi slabé znalosti z dopravnej výchovy. Boli neskúsené, nepozorné a neovládajú dopravné značky a situácie na cestách. Deti by si mali samy uvedomovať nebezpečnosť situácií, do ktorých sa na cestách dostávajú.

Týmto sme sa my vychovávateľky dohodli, že vo vzdelávacej činnosti si deti budú nacvičovať a prezentovať po oddeleniach hraním rolí rôzne dopravné situácie. Dúfame, že našou snahou sa deti doučia základné pravidlá, dopravné značky a správne zvládnu situácie na cestách.

Pani vychovávateľky z E-bloku