Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Exkurzia v kováčskej dielni v Dunajskej Lužnej

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Exkurzia v kováčskej dielni v Dunajskej Lužnej

Dňa 12. 5. 2023 sa žiaci 2. B zúčastnili na exkurzii v kováčskej dielni v našej obci. I keď nám počasie neprialo, o to bolo naše očakávanie väčšie. Privítal nás pán majster kováč Sarkozy so svojimi spolupracovníkmi a ukázal nám svoju dielňu s nespočetným množstvom kovových materiálov a strojov. Najviac deti zaujalo ohnisko, ktoré slúži na rozžeravenie kovov pri kováčskych prácach a hlavne možnosť si buchnúť kladivom na rozžeravenú tyč. Sme veľmi vďační za túto možnosť vidieť, ako majstri obrábajú kovové predmety a dávajú im formu a tvar.

Triedna učiteľka         Zuzana Báhidská