Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Matematický kráľ

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Matematický kráľ

Aj tento rok sa pani učiteľky 2. ročníka rozhodli uskutočniť súťaž MATEMATICKÝ KRÁĽ. Najskôr si žiaci zmerali sily medzi sebou v triede. Z každej triedy postúpil jeden kráľ a jedna kráľovná do ročníkového kola. Žiaci to nemali vôbec ľahké a pri riešení úloh si poriadne potrápili svoje hlavičky.

MATEMATICKÝM KRÁĽOM sa stal Danko Kalužný z 2. D.

MATEMATICKOU KRÁĽOVNOU sa stala Sabinka Rao z 2. C.

Kráľovnej a kráľovi srdečne blahoželáme.

Mgr. Ivana Filipová