Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Testovanie TIMSS

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Testovanie TIMSS

Dňa 16. – 17. 5. 2023 sa triedy 4. A a 4. C zúčastnili na hlavnom meraní vedomostí a zručností žiakov štvrtého ročníka základných škôl v matematike a prírodných vedách TIMSS 2023. Táto štúdia sa uskutočňuje pod záštitou medzinárodnej organizácie IEA. Na Slovensku spomedzi 162 škôl bola do štúdie vybratá aj naša základná škola. Do testovania je zapojených 60 krajín sveta. Prvé výsledky testovania by mali byť známe v decembri 2024. Celé testovanie prebiehalo pre žiakov elektronicky. Naši žiaci pri elektronickom testovaní nemali žiadne problémy. Deti si zaslúžia veľkú pochvalu. Veríme, že naši žiaci úspešne reprezentovali našu krajinu.
Zároveň ďakujeme všetkým rodičom za vyplnenie dotazníkov.
Ďakujem triednym pani učiteľkám a pani učiteľke Érsekovej za pomoc pri realizácii Testovania TIMSS 2023.

Mgr. Jana Drmelová

Koordinátor a administrátor testovania