Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Beseda o bezpečnosti na cestách

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Beseda o bezpečnosti na cestách

O tom, aká je bezpečnosť na cestách, už vedia aj žiaci prvého stupňa, ktorí sa v dňoch 22. 5. a 26. 5. 2023 zúčastnili na besede s obecnou políciou z Dunajskej Lužnej.

Veríme, že deti budú dodržiavať to, čo im bolo odprezentované a budú si dávať pozor, keď pôjdu do školy, ale najmä počas prázdnin, ktoré ich čakajú.

Na záver besedy mohli žiaci pre svoju triedu prostredníctvom krátkeho kvízu získať odmenu v podobe pexesa s dopravnými značkami.

Príjemnou bodkou za besedou bolo skúšanie sirén na policajnom aute.

Naše poďakovanie patrí obecnej polícii v Dunajskej Lužnej.

Mgr. Andrea Balážová