Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Matematický kráľ- 1.ročník

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Matematický kráľ- 1.ročník

V mesiaci máj v dňoch od 19. do 26. prebehli triedne kolá ročníkovej súťaže prvákov „MATEMATICKÝ KRÁĽ“.
Ročníkové kolo sme mali 31.5.2023. Zúčastnilo sa ho 22 žiakov zo všetkých 6 prvých tried. Prvé miesto získal LUKÁŠ MALINA z 1.C (65/65, 5 min. 5 s.), druhé miesto ZOJKA ZVAROVÁ 1.E (64/65b, 7 min. 32s) a 3. miesto PETER MARTIŠKA z 1.A (64/65b, 10 min. 42 s.).

Mgr. Maniurová Martina

rptnb