Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Linka detskej dôvery – „Čítajme si…“

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Linka detskej dôvery – „Čítajme si…“

Od 22.05.2023 do 26.05.2023 sa v ŠKD 4. ročníky zapojili do projektu (súťaže o knižné dary)  „Čítajme si 2023…“  Našou motiváciou bolo inšpirovať deti k čítaniu kníh. Nenásilnou a pútavou formou sme priblížili deťom dôležitosť vnímania kníh. Vysvetlili sme im, že každá knižka má svoj príbeh a dušu, stačí sa len začítať a príbeh ožije.

Najprv čítali tie deti úryvok z knihy od Astrid Lindgrenovej – Pippi Dlhá pančucha, ktoré ovládali cudzí jazyk. Čítali po ukrajinsky, rusky, maďarsky, anglicky, španielsky, česky. V slovenskom jazyku si deti navzájom v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti každý deň čítali z knižky od Vincenta Šikulu – Prázdniny so strýcom Rafaelom. V jeden deň mali aj menších poslucháčov z 1. a 2. ročníkov v F-bloku. Do súťaže sa zapojilo z celého Slovenska 100 500  detí. Dúfame, že aj na budúci rok sa budeme môcť zapojiť do tohto projektu a opäť si zasúťažiť.

Vychovávateľka Mgr. Monika Mogrovicsová